Hi, How Can We Help You?

O spoločnosti

O spoločnosti

KEMS Elektro, s. r. o.

Firma KEMS Elektro, s. r. o. pôsobi v oblasti silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov.
Podielame sa na novostavbách bytových domov, nákupných centier, ako aj na renovácii bytov alebo budov.